K. R. RAHEJA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
 
 
     
   
 

                                                                                                                                                                                                         

K.R.RAHEJA & CO.
                                                       

CHARTERED ACCOUNTANTS

103, Commerce House,
Maruaai, Mandir Road,
Danpada, Khar ( W ),
Mumbai - 400 052.        Phone  :   
+ 91 22 26001122 / 26001133 / 26487171

         Fax       :   + 91 22 26044425

         E-mail  :   admin@krraheja.com / kamlesh@krraheja.com

 

 
     
164641 Times Visited